Volg ons

De boom met vruchten

In acht stappen naar een zelfverzekerder, blijer en gelukkiger kind.

Werkt ook aan dat waar de cito niet op toetst.

We groeien van ik, naar jij en ik, naar wij. Samen is zoveel meer dan alleen.

Zelfstandigheid – moed – verantwoordelijkheid – vertrouwen – veerkracht – creativiteit.

Dit ben ik!

Mededogen - verdraagzaamheid - humor – flexibiliteit – nieuwsgierigheid – inlevingsvermogen.

Dit zijn jij en ik!

Samenwerken – betrouwbaarheid – respect - leiderschap – motivatie – oplettendheid – verwondering.

Dit zijn wij!

De boom met vruchten
‘Voor vernieuwend en duurzaam onderwijs’

De boom met vruchten is een ervaringsgericht en toegankelijk muzikaal sociaal-emotioneel project voor leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6.

Of je nu ouder, stiefouder, leerkracht of directeur van een basisschool bent: als volwassene gun je dat ieder kinder zichzelf goed en mooi vindt precies zoals het is. Dat het zich blij, gelukkig en zelfverzekerd voelt. Misschien was dit zelfs je motivatie om voor het onderwijs te kiezen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van kinderen.

Helaas is faalangst, pesten, buitensluiten,vergelijken en roddelen soms realiteit. Niemand wil dat zijn of haar kind daarmee te maken krijgt.

In acht stappen helpt De boom kinderen om zich mooi, leuk, krachtig, lief, uniek en wijs te voelen. Én te ontdekken dat we samen ‘wij’ zijn.  Als kinderen ontdekken dat we samen ‘wij’ zijn is pesten, roddelen, vergelijken en buitensluiten echt stom.

De boom met vruchten is voor scholen die – naast de basis – bewust kiezen voor een aanvullend lesaanbod op het gebied van Kunst- en Cultuureducatie. In het digitale lesprogramma zijn de disciplines dans, beeldende vorming, drama, zang en muziek verweven.

Dit frisse digitale lesprogramma behandelt acht thema’s aan de hand van gevarieerde opdrachten op de leergebieden ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘kunstzinnige oriëntatie’. Het laat kinderen van binnenuit stralen.

Programma
Speciaal voor scholen hebben we een kant-en-klaar achtweeks les- en doeprogramma ontwikkeld, dat kinderen leert dat ze mooi, leuk, krachtig, lief, uniek en wijs én dat we samen wij zijn. De basis vormen het boek De boom zonder vruchten en de acht liedjes. Het programma biedt daarnaast een uitgebreid pakket aan materialen, activiteiten en opdrachten om leerlingen op speelse wijze te laten dat ze meer kunnen dan ze denken én dat we allemaal prachtige regenboogvruchten zijn.

De thema’s van De boom zijn gebaseerd op de zeven universele krachten, ervaringen en verlangens van ieder mens. Hiermee gaat De boom verder dan het trainen van sociale vaardigheden en het leren omgaan met emoties. De doelen van de lessen dragen bij aan het vormen van de persoonlijkheid en de persoon van kinderen.

Als er een stevig ‘ik’ is, kan er ook een ‘jij’ en ‘ik’ zijn. Op het moment dat kinderen ontdekken dat ‘jij’ en ‘ik’ samen ‘wij’ vormen, beseffen ze dat pesten, buitensluiten, vergelijken, roddelen en kleineren van een ander stom is. Zo dragen we bij aan sociaal en emotioneel evenwichtige kinderen die van binnenuit stralen.

De boom met vruchten draagt bij aan het ontwikkelen van burgers die vaardig, aardig
en waardig zijn voor zichzelf, de ander en onze planeet.

Hoe doen we dat?
Met acht thema’s en acht ontdekkingen in acht weken. Iedere week gaat een laatje open met de handleiding en de materialen voor die week. We behandelen telkens een nieuw, aanvullend en opbouwend thema. Daarbij horen opdrachten en activiteiten op algemeen, sociaal-emotioneel, creatief, educatief, cognitief en fysiek vlak. Natuurlijk houden we rekening met de meervoudige intelligentie van kinderen.

Muziektheaterstuk
De achtste en laatste week is de week van integratie: het verbinden van de eerdere thema’s tot een samenhangend geheel. De kinderen ronden de lessen af met het muziektheaterstuk De boom met vruchten.

Makkelijk en vakoverstijgend
Het digitale lesprogramma is zo ontwikkeld dat de lessen weinig voorbereiding vragen van de leerkracht. Door de terugkerende, vaste opbouw van elk thema geeft het lesprogramma rust en herkenning voor zowel de leerkracht als de leerling.

De boom met vruchten is met haar thema’s een rijke aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod.

Interesse/contact
Wil jouw school een educatief programma aanbieden aan jullie leerlingen of wil je meer weten over De boom met vruchten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je er heel graag meer over.

Het is gemakkelijker om kinderen te laten opgroeien tot evenwichtige volwassenen, dan uit balans geraakte volwassenen weer in evenwicht te brengen.

Fredrick Douglass

Acht weken - Acht laatjes

Voor iedere week één laatje met de handleiding en de materialen voor die week.

Acht laatjes – Acht thema’s

• Ik ben blij met mij
• Voelen en genieten
• Super mega goed
• Liefde
• Mijn stem
• Wijzer dan wijs
• Eén grote familie

• De regenboog zijn wij

 

Acht thema’s – Acht ontdekkingen

• Ik ben goed en mooi precies zoals ik ben
• Ik geniet van alles wat ik voel en meemaak
• Ik geloof in mezelf en ben trots op mezelf
• Ik geef liefde en kan liefde ontvangen
• Ik luister en ik spreek met liefde
• Ik volg mijn innerlijke wijsheid
• Wij zijn allemaal met elkaar verbonden

• Alles zit in ons en alles is mogelijk

Vaardigheden waar 'De boom met vruchten' aan werkt en waar de cito niet op toetst:

 • Creativiteit & nieuwsgierigheid
 • Inlevingsvermogen & medeleven
 • Zelfstandigheid & leiderschap
 • Moed & humor
 • Verantwoordelijkheid & doorzettingsvermogen
 • Samenwerking & flexibiliteit
 • Respect & acceptatie
 • Motivatie & veerkracht
 • Discipline & oplettendheid
 • Verwondering & verdraagzaamheid
 • Leergierigheid & vertrouwen

 

Extra informatie

Voor wie
Voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 in regulier en speciaal onderwijs.

Kosten
Het programma De boom met vruchten is verkrijgbaar in vijf verschillende pakketten. Klik hier voor de inhoud en prijzen.

Interesse/Contact

Wil jouw school een educatief programma aanbieden aan jullie leerlingen of wil je meer weten over De boom met vruchten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je er heel graag meer over.
Susanne Danielson +31 6 222 151 30 of Christel van der Gun +31 6 218 118 90

CRKBO geregistreerd